CEO

Sachin Sinha

Leadership Team

Sachin

Sachin Sinha

Rajiv

Rajiv Kuchhal

Prasant

Prasant Malik

Lip Bu Tan

Lip-Bu Tan

Pradeep

Pradeep Khosla

Lip Bu Tan

Lip-Bu Tan

Michael

Michael Marks

Nicholas

Nicholas Brathwaite

Ganpathy

Ganapathy Subramaniam

Balakrishnan

Balakrishnan Venkataraman

Exfinity

Exfinity Ventures

Ventureast

VenturEast

Many More Investors

Suman Boro

Nithin M

Harshita Yadav

Abhinav Roy

Ajit Hegde

Aniket Kumar

Panchal Baruah

Veera Kumar

Praveen Menon

Sudhanshu Jha

GVG Macharayya

Pritam Paul

Preethi Mani

A Rajit Mahesh

Amit Kumar Chaudhary

Vijaya Kumar Reddy

Divya Sirohi